Nieuws

De Amsterdamse onderwijswethouder Hennah Buyne heeft haar leerplichtambtenaren dinsdag opdracht gegeven contact op te nemen met scholen. Zij moeten de onderwijsinstellingen verzoeken erop toe te zien dat kinderen naar de les en niet opnieuw de[…]

Continue reading …