Klachten

Ik krijg klachten. Ik schrijf te weinig op dit weblog. Lieve klagers, ik ben het met jullie eens. Ik heb inmiddels ook mijzelf een klacht doen toekomen, in drievoud en op doordrukvel, maar het ontbreekt mij aan inspiratie! Er gebeurt zoveel, en niks daarvan krijg ik op papier. Of op het scherm, zo je wilt. Maar heb geduld, ik kom terug! Misschien morgen al!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.