Vervelen

1ver·ve·len -veelde, h -veeld 1 verveling veroorzaken: zoiets verveelt gauw 2 zich ~ nergens zin in hebben

2ver·ve·len het; o: tot ~s toe totdat het verveelde