Als ik premier Balkenende was…. (2)

… dan zou ik mijn kabinet niet laten vallen op de laatste dag voor het zomerreces en ook niet op de dag dat Neeltje er twee essays door moet rammen om haar jaar af te sluiten en dus niet kan kijken terwijl ze dat als rechtgeaarde journalist natuurlijk wel moet doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.