Twintig voor vijf

Weet je wat ik altijd zo apart vind? Dat sommige mensen zeggen: ‘Het is twintig voor vijf’ en anderen (lees: ik) op precies datzelfde tijdstip melden dat het tien over half vijf is.

Is zoiets provincielijk bepaald?

Nog zoiets. Waarom hebben ze in Groningen een Herestráát en in Utrecht een Hérenstraat? En hoe komt het dat ze in Friesland ergens bóvenop zitten en in Overijssel ergens bovenóp?

3 thoughts on “Twintig voor vijf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.